Sposoby dostawy zamówienia

 1. Kupujący jest zobowiązany do: dokładnego sprawdzenia kartonów oraz ich zawartości w obecności kuriera w momencie odbioru przesyłki. Uszkodzenia wykryte w momencie rozpakowania przesyłki powinny być odnotowane przy kurierze i odnotowane na protokole przewoźnika.

 2. Protokół szkodowy należy wysłać na adres mailowy tj. reklamacje@sknadyn.pl załączając zdjęcia uszkodzeń i kartonu, w który został zapakowany towar.

  UWAGA
  Uszkodzony towar należy zachować w przesłanym kartonie.
  Podstawą zgłoszenia reklamacji na uszkodzenia mechaniczne otrzymanego towaru jest sporządzenie protokołu uszkodzeń wraz z kurierem.

  Czas dostawy jest indywidualnie określony w karcie każdego produktu.

 3. Termin dostawy produktu do klienta wynosi 2-14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

 4. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnym terminie dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu realizacji produktu zależny jest od sposobu płatności i liczy się od: - w przypadku płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - W przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do poinformowania klienta o możliwym przedłużenia terminu realizacji złożonego zamówienia wynikł z powodów cyklu produkcyjnego. Kupujący poinformowany zostaje mailowo lub telefonicznie o najbliższym przybliżonym terminie realizacji zamówienia. W sytuacji gdy przesunięcie terminu jest niemożliwe klient może odstąpić od zawarcia umowy kupna, Sprzedawca w ciągu 48 godzin dokonana zwrotu wpłaconych środków wynikających z zamówienia na wskazane konto przez kupującego.

 6. W przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie poinformowany e-mail-wo na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej klienta.